dentalia demo bg 1

AÇIK RIZA MUVAFAKATNAME

MUVAFAKATNAME  / AÇIK RIZA METNİ

DENTHALL PREMİUM CLİNİC  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan “DENTHALL PREMİUM CLİNİC AYDINLATMA METNİ”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde açık rızamın alınması gerektiği belirtilen veri işleme faaliyetleri için; kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve belirtilen kişilere aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, DENTHALL PREMİUM CLİNİC tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

DENTHALL PREMİUM CLİNİC  tarafından Aydınlatma Metni içerisinde yer alan çağrı merkezi, sekreterlik, CRM programları gibi veri işleyen hizmet sağlayıcılarına GSM numaram ve e mail adresim üzerinden tarafıma kısa mesaj/SMS gönderimi ve telefon araması yapılmasına, e-mail gönderilmesine  sekreterliğe  sözlü beyan ettiğim kod ile  açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

× Sorularınız İçin WhatsApp